inscripcions

Inscriu-te per participar a les nostres próximes jornades

Inscripció Jornada Octubre

    modalitats d'inscripció

    Presencial 0€
    Si encara no ets Amic d'Adana, fes-ho ara!

    Les dades que s'ofereixin voluntàriament seran incorporades a la base de dades general d'Administració de Fundación Adana per tal de mantenir-vos informats de les activitats. En cap moment no es destinaran a altres fins ni es lliuraran a terceres persones segons estableix la Llei 15/1999 de protecció de dades. En cas que vulgueu accedir, rectificar o cancel·lar qualsevol d'aquestes dades adreceu-vos per escrit a Fundació Adana.