inscripcions

  modalitats d'inscripció

  Presencial 0€

  Si encara no ets Amic d'Adana, fes-ho ara!

  Les dades que s'ofereixin voluntàriament seran incorporades a la base de dades general d'Administració de Fundación Adana per tal de mantenir-vos informats de les activitats. En cap moment no es destinaran a altres fins ni es lliuraran a terceres persones segons estableix la Llei 15/1999 de protecció de dades. En cas que vulgueu accedir, rectificar o cancel·lar qualsevol d'aquestes dades adreceu-vos per escrit a Fundació Adana.

  Inscriu-te en la Jornada Addiccions i Trastorns del Neurodesenvolupament en la nostra plataforma Adana Training:

  Inscripció Presencial 50 € Inscripció virtual 35 € Conferència gratuïta - Dr. José Ramón Gamo