nota legal

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent a la data de la seva última actualització i ha de ser considerada com una informació introductòria per a l’usuari, relativa als productes i serveis ia altres informacions incloses.

Fundació Adana rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir-hi l’accés, de manera temporal o definitiva.

Fundació Adana no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que terceres parts tinguin als enllaços a què es fa referència en aquestes pàgines.

Fundació Adana no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics. Tampoc no es fa responsable de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es faci sense autorització de Fundació Adanaés una infracció que castiga la legislació vigent.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’usuari queda informat de la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a Fundació Adana i del tractament dels mateixos. Les dades obtingudes seran les derivades de la navegació i de les consultes o els suggeriments de l’usuari. Aquest té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades ia la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent de la manifestada en aquest avís i pot exercir els drets daccés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts a la legislació vigent. Per això haurà de contactar amb Fundació Adana a través de correu electrònic.