ponències anteriors

Jornada TEA al llarg de la vida

18 de febrer de 2022

Jornada Trastorns del neurodesemvolupament i la seva transició a l’edat adulta

10 de maig de 2019

TDAH i el son

Dones amb TEA.

Jornada de pràctiques educatives per a una escola inclusiva

3 de març de 2018

Motivació a l’aula i prevenció de conductes disruptives.

Adolescència, conducta i aula; una combinació explosiva.

Respostes educatives per a alumnes amb altes capacitats.

Alumnes amb TEA: Junts encaixem les peces.

Pràctiques amb èxit d’intervencions universals a l’aula.